Jätevesi, talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus saada poikkeus ns. hajajätevesiasetuksessa säädetyistä jätevesien puhdistamisvaatimuksista. Käsittelyvaatimuksesta saavat ilman hakemusta poiketa ne kiinteistöt, joilla vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Muu poikkeusmahdollisuus koskee vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä (esim. työttömät tai pitkäaikaissairaat), joille käsittelyjärjestelmän saneeraaminen tai uusiminen muodostuisi kohtuuttomaksi. Poikkeusta haetaan ympäristökeskukselta. Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, jos jätevesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty niin, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.