Kartat, tietopalvelut ja viestintä

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia karttoja, tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Kaupungin verkkosivuille on koottu paikkatietoon perustuvia tietopalveluja.