Katu- tai puistoalueen hanke

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia myös yleis- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään. Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat. Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta, ne voidaan tulostaa Espoon kaupungin verkkosivuilta tai hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkempia ohjeita saa Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Toimipisteet