Espoon katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito kuuluu kaupungille. Uudenmaan ELY-keskus vastaa moottori- ja kehäteiden sekä maanteiden ja yhdysteiden kunnossapidosta. Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt, ellei hoidosta ole erikseen tehnyt sopimusta kaupungin kanssa. Talvisin kadut aurataan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Liukkautta torjutaan suolaamalla sekä harjaamalla. Kunnossapitotöihin kuuluvat myös päällysteiden korjaus, liikennemerkkien huolto, ojitus- ja rumputyöt sekä sorateiden pinnantasaus ja pölynsidonta. Kiinteistön omistaja on vastuussa tonttiliittymästään sekä kunnossapitotöistä oman tonttinsa ja yleisen kadun rajalla.