Kaupungin suostumus lohkomiseen (asemakaava-alueen ulkopuolella)

Kaupungin suostumuksen (lohkomislupa) edellytyksenä on, että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät. Uuden rakennuspaikan muodostaminen ei saa tuottaa haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava- tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella lohkomiset hoitaa Maanmittauslaitos. Maanomistaja voi halutessaan jo ennen lohkomistoimituksen vireille saattamista pyytää kaupungin suostumusta lohkomislupahakemuksella. Asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön tontiksi lohkomisen suorittaa Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus.

Toimipisteet