Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat joihin viranhaltija antaa vastauksen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Yhteystiedot/Kirjaamo Kirjaamo antaa asiakaspalveluna tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet. Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@espoo.fi on kaupungin virallinen sähköpostiosoite.