Kotihoito

Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saa tukea niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Kotihoito tarkoittaa kotikuntoutusta, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotiin tuotavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua. Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa palveluita harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää alle kaksi kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa.