Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi vammaisen lapsen syntyminen tai perheenjäsenen yllättävä vammautuminen tai sairastuminen. Kotipalvelussa hoitaja voi hoitaa lapsia tai auttaa vanhempia kodinhoidollisissa tehtävissä. Hoitaja voi tarvittaessa myös liikkua lasten kanssa kodin ulkopuolella. 

Toimipisteet