Koulumatka-avustus

Koulumatkalla tarkoitetaan perusopetuksen oppilaan kodin ja koulun välistä matkaa Espoon sisällä. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista liikenteellisesti turvallista reittiä myöten. Vuosiluokkien 1-2 oppilaille myönnetään maksuton joukkoliikenteen matkakortti, jos koulumatka on yli kolme kilometriä. Vuosiluokkien 3-10 oppilaille matkakortti myönnetään jos koulumatka on yli 5 kilometriä. Oppilaille voidaan myöntää matkakortti myös lyhyemmälle koulumatkalle tai tarvittaessa koulukuljetus, jos koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Huoltajien tulee tällöin liittää hakemukseen asiantuntijalausunto. Matkakortin myöntämisestä päättää oppilaan koulun rehtori. Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen aluepäällikkö. Koulumatkaetuus myönnetään huomioiden yksi, oppilaan väestörekisteriin merkitty osoite Espoon sisällä.