Lasten puheterapia

Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Suurin osa puheterapian asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Lapsi oppii puhumaan tavallisissa arjen tilanteissa. Puhumisen, sanojen ja puheen ymmärtämisen oppimista tukevat parhaiten lapsen ja aikuisen yhteiset, päivittäin toistuvat vuorovaikutustilanteet. Kotona, neuvolassa ja päivähoidossa/koulussa seurataan lapsen puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen ja syömistaitojen kehitystä. Kehityksessä on yksilöllisiä eroja. Jos teillä on huolta lapsen kehityksestä, ottakaa asia puheeksi neuvolassa tai lapsen päivähoitopaikassa/ koulussa, joista voidaan tehdä lähete lasten puheterapiaan. Puheterapeutit tarjoavat myös puhelinohjausta huoltajille ilman lähetettä. Puheterapeutti voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: - lapsi oppii uusia sanoja hitaasti - puhe on pitkään epäselvää - puheessa on änkytystä - lapsen on vaikea ymmärtää kuulemaansa puhetta - syömistaitojen (esim. pureskelun) oppiminen on hankalaa Puheterapeutin ohjaaman harjoittelun kohteen voi olla - vuorovaikutustaidot - keskittymis- ja kuuntelemistaidot - puheen ymmärtäminen - sanaston hallinta - kerrontataidot - puheen selkeys Lasten puheterapiassa huoltajien osallistuminen ja mukanaolo on tärkeää. Puheterapeutti arvioi taitoja huoltajia haastattelemalla, seuraamalla lapsen puhetta sekä puheen ymmärtämistä leikissä ja erilaisissa tehtävissä. Puheen kehityksen tukena käytetään paljon kuvia. Puheterapeutti ja huoltajat etsivät yhdessä keinoja, joilla lapsen taidot pääsevät kehittymään arjessa parhaiten. Käyntien aikana huoltajat saavat ohjausta leikin, pelien ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. Käyntien ja kotiharjoittelun tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Puheterapeutit tekevät huoltajien luvalla yhteistyötä esimerkiksi lapsen päivähoitopaikan/koulun, toimintaterapeuttien ja psykologien kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon/koulun arjessa. Ohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä. Tarvittaessa puheterapeutti voi suositella jatkotutkimuksia, joita voivat olla esim. kuulontutkimus, psykologin, toimintaterapeutin, foniatrin tai fysioterapeutin tekemä arvio. Varatun ajan peruuttaminen Ajan peruuttamisesta voit ilmoittaa omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille mahdollisimman pian, p. 043 825 3181 tai 043 825 6878. Lasten kuntoutuspalveluiden puheterapeuttien yhteystiedot: Leppävaara: Airaksinen Aino 040 6393923 Kytömäki Katri 043 8253193 Saavalainen Katja 043 8253198 Seppä Nina 043 8253199 Soini Heli 040 6394121 Vaelma Metti 043 8248647 Vuokko Leena 040 6368756 Espoon keskus: Kaikkonen Heli 046 8771553 Kantelinen Mari 043 8253197 Matikainen Annina 040 5068785 Nilsson Kaisa 046 8772328 Salmi Hanna-Kaisa 040 6394062 Talala Pauliina 043 8270991 Vainio-Lahtinen Maija 043 8253179 Venäläinen Sirje 043 8267671 Etelä-Espoo: Arkkola Anna 043 8253151 Göransson Satu 043 8252338 Koskenniemi Matleena 043 8247413 Kulovesi Tuula 043 8252294 Kultanen Aino 043 8273180 Kuusio Laura 043 8256341 Latvala Anneli 043 8253201 Launis Aino 040 5098281 Lukkari Eerika 040 6368786 Martikainen Vilma 043 8253154 Riskilä Tiina 043 8253152 Saari Tuuli 040 5048578 Saaristo-Rinta Salla 040 5188532 Sundell Ida 040 6267089 Sääskilahti Ami 043 8253150 Vähäsalo Kaisa 040 6368798 Ruotsinkieliset palvelut: Saari Tuuli 040 5048578 Sundell Ida 040 6267089