Leikkipuistot

Espoossa on noin 200 kaupungin ylläpitämää leikki- tai asukaspuistoa. Leikkipuistot pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Kehittämistyön perusteena on tarjota turvallinen, monipuolinen ja viihtyisä leikkiympäristö monelle leikki-iässä olevalle kuntalaiselle. Nykyisiä leikkipuistoja perusparannetaan ja uusia rakennetaan uusille sekä vanhoille alueille. Monet nykyisistä leikkipaikoista kaipaavat välineiden kunnostusta, alueellista omaleimaisuutta ja luonnon parempaa huomioonottamista suunnittelussa. Leikkipaikkojen vähäisyys ja pieni koko luovat niille usein ylisuuria käyttäjäpaineita. Leikkipuistojen hoitotoimenpiteet on ohjeistettu valtakunnallisella tasolla. Turvallisuus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa sekä tämän lisäksi silmämääräisesti viikottaisilla hoitokierroksilla.

Toimipisteet