Lohkominen

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus, joka ratkaistaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Kaupungin suostumuksen (lohkomislupa) yleisenä edellytyksenä on, - että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät, alueella käytettyä enimmäistehokkuutta ei ylitetä eikä uuden rakennuspaikan muodostaminen ei tuota haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava- tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle. Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta, ne voidaan tulostaa Espoon kaupungin verkkosivuilta tai hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkempia ohjeita saa Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Toimipisteet