Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

Maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden kielitaito ja muut valmiudet eivät vielä riitä lukiossa opiskeluun, voivat hakea lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Lukuvuoden kestävä koulutus vahvistaa suomen kielen taitoa ja valmentaa monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijat hakevat varsinaiseen lukiokoulutukseen. Koulukseen voivat hakea maahanmuuttajat ja vieraskieliset nuoret ja aikuiset, -jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot -joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua suomen- tai ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta -joiden ensisijainen hakutoive on lukio -jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.