Luokkien 1-6 perusopetus

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Espoossa oppilaan lähikoulu on jokin oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen kouluista. Oppilasalueet ovat Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Keski-Espoo, Läntinen Leppävaara, Matinkylä-Olari, Pohjois-Espoo ja Tapiola. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin. Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. 1-6. luokilla opiskellaan äidinkielen lisäksi yhtä tai kahta kieltä. Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain. Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.