Luonnonsuojelualueen perustaminen

Espoon ympäristökeskus valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesityksiä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia, jotka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää ympäristölautakunta. Mahdolliset hoitotoimet tilaa ympäristökeskus ja ne toteuttaa kaupunkitekniikan keskus.