Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Järjestämme lyhytaikaista tehostettua palveluasumista - Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi - Omaisen tukemiseksi uupumistilanteissa - Säännöllisenä jaksohoitona palvelutarpeen arvioinnin perusteella - Akuutissa kriisipaikan tarpeessa Lyhytaikaista tehostettua palveluasumista järjestetään muistipalvelukeskuksissa sekä hoivakodeissa henkilöille, joiden kotona asumista ja hoitavan omaisen jaksamista lyhytaikaishoito tukee. Omaishoitoperhe neuvottelee oman asiakasvastaavan kanssa omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden käyttämisestä ja jaksot järjestetään sovitusti. Muissa tapauksissa lyhytaikaista tehostettua palveluasumista voi saada palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi tehdään Seniorineuvonta Nestorista. Kun päätös käytettävissä olevien jaksojen määrästä ja toistuvuudesta on tehty, asiakas tai hänen omaisensa tai läheisensä sopivat lyhytaikaishoivan jaksot etukäteen seniorineuvonta Nestorin hoitokoordinaattorin kanssa. Sovi lyhytaikaishoivan jaksoista hyvissä ajoin, jotta toiveesi jaksojen ajankohdasta voidaan huomioida mahdollisimman hyvin. Suosittelemme, että omaishoidon tuen lakisääteisiä vapaita käytetään tasaisesti ympäri vuoden, jotta vapaat tukevat omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista. Kuljetukset lyhytaikaishoivan jaksoille asiakas järjestää itse.