Toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta työstä tai tapahtumasta. Muun muassa murskaus, pitkäkestoiset louhinta- ja paalutustyöt sekä suuret ulkoilmakonsertit edellyttävät pääsääntöisesti meluilmoituksen tekoa Espoon ympäristökeskukselle. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä on eritelty tarkemmin, mistä töistä tulee ainakin tehdä meluilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Toimipisteet