Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Yksilökohtaisella oppilashuollon palvelulla tarkoitetaan kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhuollon palveluita, joita on tarjolla kaikissa Espoon kouluissa. Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilas itse ja huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilashuollon asiantuntijoihin. Tarve oppilaan tukeen voi tulla myös opettajan kautta. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, (jonka tehtävänä on vahvistaa oppilaiden ja koko koulun hyvinvointia). Ryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.