Perusopetus

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Opetusta annetaan luokka-asteilla 1-9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Espoossa on 78 suomenkielistä peruskoulua. Alakouluja (vuosiluokat 1-6) on 44, yläkouluja (vuosiluokat 7-9) on 14 ja yhtenäisiä peruskouluja (vuosiluokat 1-9) on 15. Lisäksi Espoossa on 11 ruotsinkielistä peruskoulua sekä yksityiskoulut Espoon Steinerkoulu ja Espoon kristillinen koulu.

Toimipisteet