Ole yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskukseen suunnittelualueen kaavan suunnitte-lijaan tai rakennusvalvontakeskuksen lupavalmistelijaan ennen kuin jätät asemakaa-vasta poikkeamista koskevan hakemuksen. Hae lupaa asemakaavasta poikkeamiseen rakentamisen ja maan-käytön sähköisen palvelun kautta tai paperisella hakemuksella.

Toimipisteet