Lupa pihan tai tontin puuston kaatamiseen ratkaistaan rakennusvalvontakeskuksessa. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa, mikäli sillä on vaikutuksia kaupunki- tai maisemakuvaan. Toisaalta usean puun kaataminen piha-alueelta voidaan tulkita vähäiseksi, jos pihaan jää paljon puustoa. Pihan tai tontin puunkaadosta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontakeskukseen. Puunkaadoista vastaava lupavalmistelija tekee luvan tarpeen arvioinnin. Mikäli kaadettavaksi esitetty puu sijoittuu katu- tai puistoalueelle, lupa sen kaatamiseen ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Maisematyölupaa edellyttävät metsänhakkuut ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Metsänhakkuuseen saatetaan tarvita maisematyölupa asemakaava-alueella ja tietyillä yleiskaava-alueilla (rakennuskielto, kaavamääräys tai rakennusjärjestys). Lisätietoja kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Kaupunkitekniikan keskus kaataa huonokuntoisia ja vaarallisia puita puistoista, katujen varsilta, yleisiltä pihoilta sekä taajamametsistä. Huonokuntoisista tai vaarallisista puista voit ilmoittaa verkkosivujen palautepalvelun kautta tai Trimble Feedback- mobiilisovelluksella, johon voit liittää myös kuvan kohteesta. Toki voit laittaa postia kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalveluun tai soittaa.

Toimipisteet