Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista ja määrää pysäköintivirhemaksun virheellisestä pysäköinnistä.

Toimipisteet