Jos rakennustyötä ei saateta loppuun lupapäätöksessä määrätyssä ajassa, lupa raukeaa. Jatkolupaa voi hakea töiden aloittamiselle ja loppuun saattamiselle tai vain loppuun saattamiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Toimipisteet