Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista. Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusrasitteet perustetaan tai voidaan myös purkaa hakemuksesta rakennusvalvontakeskuksessa. Rasitteen perustaa rakennusvalvonnan lakimies.

Toimipisteet