Ruotsinkielinen perusopetus

9-vuotisessa peruskoulussa saa yleissivistävän pohjakoulutuksen. Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun oppimäärä. Espoossa on sekä yhtenäisiä peruskouluja että ala- ja yläasteen kouluja. Ala-asteen kouluissa voi olla 1-6-luokat tai 1-4-luokat. Yläasteen kouluissa on 7-9-luokat. Kaikille lapsille on koulupaikka omassa lähikoulussa.