Suomen- ja vieraskielinen perusopetus

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Opetusta annetaan luokka-asteilla 1-9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Espoossa on 77 suomenkielistä peruskoulua. Alakouluja (vuosiluokat 1-6) on 44, yläkouluja (vuosiluokat 7-9) on 14 ja yhtenäisiä peruskouluja (vuosiluokat 1-9) on 15. Joissakin Espoon kouluissa on tarjolla 1. luokalla alkavaa vieraskielistä opetusta, johon haetaan erikseen ja oppilaat valitaan valintakokeella. Lisäksi Espoossa on 11 ruotsinkielistä peruskoulua sekä yksityiskoulut Espoon Steinerkoulu ja Espoon Kristillinen koulu.

Toimipisteet