Hae lupaa rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolelle sähköi-sesti Voit hakea asemakaava-alueen ulkopuolelle tarvittavaa lupaa rakentamisen ja maan-käytön sähköisen palvelun kautta tai perinteisesti paperisella hakemuksella. Ohjeet luvan hakemista varten Ennen hakemuksen täyttämistä lue huolellisesti "Ohje suunnittelutarveratkaisun haki-jalle". Jätä hakemus sähköisen palvelun kautta tai täytä hakemus ja toimita kaikki oh-jeen mukaiset liitteet teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun. Puutteelliset hakemukset hidastavat luvan käsittelyä