Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma liitetään katutyölupahakemuksen liitteeksi, kun työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön. Espoo.fi -sivuilta saat tarkemmat tiedot, milloin tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma on tarpeen ja mitä sen tulee sisältää yms.