Vahingonkorvaukset

Vahingon kärsineen tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus kirjaamoon. Omaisuusvahingoissa hakemukseen tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuvat tapahtumapaikasta ja aiheutuneesta vahingosta. Henkilövahingoissa hakemukseen tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuva tapahtumapaikasta. Hakemukseen EI tule liittää terveystietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja. Säilytä nämä asiakirjat itselläsi, korvauskäsittelijät pyytävät ne erikseen. Henkilövahinkojen korvausvaatimuksista kaupunki pyytää aina oman vakuutusyhtiönsä lausunnon. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.

Toimipisteet