Vapautus vesi- ja viemäri- ja hulevesiverkkoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen (HSY) toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon, viemäriin tai hulevesiverkkoon. Liittymisvelvollisuus ei koske rakentamattomia kiinteistöjä. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY:ltä. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea ympäristökeskukselta vapautusta. Vapautus voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa luetellut kaikki vapautuskriteerit täyttyvät.