Vesiensuojelu ja jätevedet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vastaa talousveden toimittamisesta, jätevesien ja sadevesien johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.