Ympäristökasvatuksen täydennyskoulutuskurssit

Pääkaupunkiseudun luontokeskukset ja -koulut järjestävät ympäristökasvatuksen täydennyskoulutusta pääkaupunkiseudun opettajille, päivähoidon henkilöstölle, kasvattajille sekä kuntalaisille. Ympäristökoulutuksista saa taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn.