Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksella tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotta arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi ja ympäristötietoisuus vahvistuu. Kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä. Ympäristökasvatustyöhön voi saada tukea ja innostusta Villa Elfvikin luontotalossta, Suomen luontokeskus Haltiasta, ympäristökasvatuksen täydennyskoulutus kursseilta ja Vihreä Lippu -ohjelmasta.