Ympäristönsuojelumääräykset ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella ja velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asuinpaikasta riippumatta. Määräysten toteutumista valvoo ympäristökeskus.