Service för handikappade

Esbo stad betjänar handikappade personer i deras vardag.